© 2019 by Rita Lamote. Proudly created with Wix.com

Ricardo Avlessi

Is 26jaar en half wees, leeft met zijn mama, broer en zus in Natitingou. Zijn vader leeft nog, woont in dezelfde gemeente maar wil niets voor zijn zonen betalen. Zijn moeder heeft geen geld om een advocaat te betalen en probeert zelf voor haar kinderen te zorgen.
Ricardo studeert dankzij giften aan de universiteit in Parakou, volgt het 3de jaar Master Landbouwingenieur. Wil heel graag na zijn studies een job bij een NGO (niet gouvernementele organisatie). Dit biedt een mogelijkheid om te reizen en is een goed betaalde job. 

Nodig budget.


Academiejaar 2019-20 Collegegeld: €2000
Wordt betaald. Stages : €500

Rodolfo Avlessi

Hij is 21 jaar en half wees, leeft met zijn mama, broer en zus in Natitingou. heeft zijn diploma behaald aan de landbouw en veeteelt hoge school in Natitingou. 


Hij wil een eigen boerderij opstarten.

 

Nodig budget : €1000


Dankzij giften heeft hij zijn studies kunnen betalen. Hij heeft nog geen startkapitaal om zijn eigen boerderij te beginnen.

Wie wil hem helpen?
 

 

Falone Malaté

24 jaar en weeskind. Zij heeft gestudeerd aan de universiteit in Cotonou, dankzij giften. Zij heeft een Licentie behaald in economie in Jan 2019. Wil graag een job in het onderwijs.

Zij is heel dankbaar dat zij een kans gekregen heeft om een diploma te halen want haar oom wou dit niet betalen. Nu wil ze een cursus Engels volgen. Dit geeft haar meer kansen om een job te vinden.

 

Nodig budget: €458

Wie wil haar helpen? 

Claudia Kassa

 

Is 24 jaar, leeft met haar (arme) ouders en haar broers in Parakou. Zij studeert dankzij giften aan de universiteit in Porto Novo, en studeert af in 2020 " Master Geschiedenis & Filosofie".


Na haar studies wil ze zelf onderwijzen in de middelbare school.

 


Collegegeld 2019-2020: €800
 

Rogatien N’Da

 

Is 27 jaar, en half wees, leeft met zijn mama, broers en zus in Natitingou. Zijn vader leeft nog maar heeft moeder en haar heel jonge kinderen achtergelaten en is vertrokken zonder iets te zeggen.

Rogatien studeert dankzij giften aan de universiteit in Cotonou : Master in de rechten en zou heel graag nog een doctoraat behalen.

 

Zo is hij zeker om onmiddellijk een job te vinden als professor aan de universiteit of Auditeur in de magistratuur.

 

Academiejaar 2019-2020 Collegegeld: €1000

Wie wilt hem financieel helpen om zijn doctoraat te betalen?

Bakhita Yopononi Kassa
 

Zij is 22 jaar, halfwees en leeft met haar mama en zusje in Cotonou. Haar vader is overleden. Zij behaalde haar baccalaureaat dankzij de financiële hulp van een politieker. Zij heeft nu een 2 jarige studie gevolgd, dankzij giften, om het diploma van “technical engineering in de luchtvaart “ te behalen. Zij studeert aan de “International Aviation School in Cotonou”.
Nu krijgt ze geen steun meer van haar sponsor omdat ze niet wil ingaan op zijn voorwaarden.
Zij droomt ervan om nog een bijkomend brevet te halen als “Cabin crew” .
Steunt volledig op de giften om haar studies te vervolledigen.


Collegegeld 2019-2020: €800

 

Een jeugd zonder hoop of onderwijs blijft ter plaatse trappelen. Men kan oneindig doorgaan met het opstarten van ontwikkelingsprojecten, een feit blijft, indien de bevolking ter plaatse niet is opgeleid, dan stopt het ergens.  

 

Projecten zijn tijdelijk

 

Maar wanneer de jeugd de kans wordt gegeven te studeren, kunnen zij het overnemen en zelf ontwikkelen, om uiteindelijk zelfbedruipend te worden.  Dit is uiteindelijk de bedoeling van deze hulpverlening, namelijk mensen de kans geven om op eigen benen te staan.

Natintingou in Bénin

Natintingou vindt zijn oorsprong in het  woord Nantibatingou. Meer bepaald naar het pletten van de Waama-wortel "Nanto". De lokale bevolking is een bekende producent en verwerker van sorghum (kafferkoren) en later gierst.  Het zaad hiervan wordt gebruikt als voedsel, veevoeder en voor de bereiding van alcohol, Tchoucoutou genaamd.

Natitingou is gelijk verdeeld tussen christenen en moslims en is, net als de rest van Benin, opmerkelijk voor zijn etnische en religieuze tolerantie.

Mensen in de stedelijke districten van Natitingou zijn voornamelijk ambtenaren, ambachtslieden en handelaars. Natitingou heeft een belangrijke administratieve functie en heeft enkele van de belangrijkste administratieve instanties en diensten in de afdeling Atakora. 

Landbouw is de ruggengraat van de plattelandseconomie, en boeren produceren sorghum, maïs, yams en recentelijk katoen als een commercieel product.

Universiteiten

Scholen

De studenten

 Bienvenu is 28j en heeft gestudeerd aan de universiteit van Parakou en Cotonou. Hij heeft een Master  in de rechten behaald.

 Een job vinden is zeer moeilijk voor studenten die uit een arm gezin komen. De ouders die centen hebben kunnen hun kinderen helpen om een goede baan te vinden.

Bienvenu Singa

Janvier Monto

 

Is 18 jaar en halfwees. Hij zit op internaat in collège Chaminade in Natitingou. Hij zit nog op de middelbare school.

Zijn mama woont ergens in een dorp in de brousse met haar andere kinderen. Zij kan de schoolgelden niet betalen noch voorzien in zijn onderhoud.

 

 Janvier is de beste van zijn klas en wil nog naar de universiteit. Hij zit in het 2de middelbaar en heeft nog veel jaren voor de boeg.

Collegegeld 2019-2020: €700

 Allerlei : €15 per maand

Donatien N’Da

 

De tweelingbroer van Rogatien. Zijn vader leeft nog maar heeft zijn moeder en haar heel jonge kinderen achtergelaten en is vertrokken zonder iets te zeggen. 


Studeerde elektriciteit aan de technische school in Bohicon. Hij is nu afgestudeerd en wil op eigen benen staan. Het is moeilijk voor jonge mensen om een eigen zaak op te starten. Een handelsregister werd hem al geschonken door een vrijgevige dame. Hij heeft nog niet genoeg financiële middelen om een eigen bedrijf te beginnen. Heeft nu toch een goede job gevonden.

 

Hij bedankt iedereen die hem geholpen heeft om zijn studies te kunnen betalen.

Jean Pierre is 21 en wil graag   priester worden. Om toegelaten te worden tot het bisdom moet hij  eerst twee jaar universiteit volgen   in  Letteren en literatuur.

 

Daarna  moet hij deelnemen aan een toelatingsexamen  en   wanneer hij slaagt kan hij aan de 7 jarige   studie tot priester beginnen. 

Collegegeld 2019-20 : €750

Jean Pierre Singa

Pauline Yetongnon

 

Het meisje is 17 jaar. Ze is een weeskind. Haar ouders zijn verongelukt toen ze nog heel klein was. Ze woont bij haar tante en studeert goed.

 

Ze zit in het 3de middelbaar richting economie in “Collège Saint Antoine “ in Natitingou. Ze zou graag naar de universiteit gaan na haar baccalaureaat.


Schoolgeld 2019-2020: €280

uniform inbegrepen. 

Moïse 

 

 

Moise, 27 jaar, hier in het bijzijn van projectleider Rita Lamote. De jonge man is blind sinds zijn geboorte. Hij is half wees en woont in een klein huisje met zijn vrouw en dochter.


In 2016 heeft hij zijn studies beëindigd en heeft zijn diploma als leraar behaald. Hij is fier en zeer dankbaar dat een Belgisch echtpaar zijn studies heeft betaald.

Hij geeft nu les in de blindenschool . 

Hij bedankt iedereen die hem geholpen heeft om zijn studies te kunnen betalen.

Sylvie Yotto

 

Sylvie, is 14 jaar. Ze komt uit een zeer arm gezin. Ze slaapt op de grond op een mat samen met haar oudere zus. Ze eet soms maar 1 keer per dag. Gekookte koehorens en ingewanden zijn een luxe op tafel. Ze is blij dat ze naar een goede school mag gaan en doet goed haar best.


Ze zit in het 4de middelbaar in “Collège de Sion “ in Natitingou.

 


Schoolgeld 2019-2020 : €250 uniform inbegrepen. Schoolgeld wordt betaald

Grace Devine

 

Grace is 8jaar en woont bij haar grootouders. Mama werd zwanger van een medestudent op de middelbare school. Hij heeft toen de school moeten verlaten en is spoorloos. Einde 2016 heeft mama vernomen dat de papa van Grace verongelukt is in Nigeria.

 

Haar mama wil graag verder studeren om in de toekomst een goede job te vinden voor haar en haar dochter.

 

Nodig budget


Schoolgeld 2019-2020:€200 uniform inbegrepen.

Manassé en Isma

 

Twee broers, respectievelijk 13 en 10 jaar. Zij wonen bij hun mama en oma. Hun papa is gestorven toen hij op jacht ging in de brousse om “Agouti’s “ (reuze ratten) te vangen. Dit is voor hun een delicatesse. In deze tropische wouden werd hij gebeten door een wilde hond die rabbis had. De papa is aan zijn verwondingen overleden.


Manassé gaat naar de lagere school  “Patient Redois” in Natitingou en zijn broer in het eerste middelbaar.


Schoolgeld 2019-20 : €200 uniform inbegrepen.
Voor de kleinste is het schoolgeld betaald. 

Nog een sponsor gezocht voor zijn grote broer

Micheline

 

Is op heel jonge leeftijd wees geworden. Ze was nog geen 2j toen haar ouders verongelukt zijn. Ze woont nu bij een tante die goed voor haar zorgt, maar ze heeft geen financies om de studies te betalen. 

Micheline zit in het zesde leerjaar.

Nodig budget

Schoolgeld 2019-20: €200 uniform inbegrepen.

Reine

 

Zij komt uit een gezin van 5. Zij is het enige meisje met 4 broers. Zij is ook het jongste kind en moet dus haar mannetje staan met 4 broers. Haar ouders leven nog maar zijn beiden analfabeet. Ze zijn blij dat Reine naar een goede school kan gaan. Schoolgeld 2019

Reine zit in het vijfde leerjaar.

Schoolgeld 2019-20:€200
uniform inbegrepen.

Benedicte

 

Zij is een grotere zus van Sylvie Yotto. Een paar jaar geleden heeft ze malaria gehad en werd niet goed verzorgd. Daardoor heeft ze een probleem om te stappen.

Studeren is voor haar ook niet zo gemakkelijk en daarom ze volgt nu een naaicursus.

Benedicte is 16jaar

Stageplaats kost jaarlijks : €200

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now