Ricardo Avlessi

Is 26jaar en half wees, leeft met zijn mama, broer en zus in Natitingou. Zijn vader leeft nog, woont in dezelfde gemeente maar wil niets voor zijn zonen betalen. Zijn moeder heeft geen geld om een advocaat te betalen en probeert zelf voor haar kinderen te zorgen.
Ricardo studeerde dankzij een meter en peter aan de universiteit in Parakou. Hij behaalde in Jan 2020 zijn Master diploma Landbouwingenieur. Zijn eindwerk ging over "viskwekerij" die hij nu graag wil opstarten.   

 
Investering project : €3000. 

Helaas heeft zijn moeder het geld niet. Kent er iemand NGO's die zo'n projet willen steunen? 

Rodolfo Avlessi

Hij is 22 jaar en half wees, leeft met zijn mama, broer en zus in Natitingou. heeft zijn diploma behaald aan de landbouw en veeteelt hoge school in Natitingou. 


Dankzij giften heeft hij zijn studies kunnen betalen. 
 

 

Falone Malaté

24 jaar en weeskind. Zij heeft gestudeerd aan de universiteit in Cotonou, dankzij giften. Zij heeft een Licentie behaald in economie in Jan 2019. Wil graag een job in het onderwijs.

Zij is heel dankbaar dat zij een kans gekregen heeft om een diploma te halen want haar oom wou dit niet betalen. Ze heeft een cursus Engels gevolgd en dit geeft haar meer kansen om een job te vinden. Ze is in het huwelijk getreden in 2021.

 

Claudia Kassa

 

Is 24 jaar, leeft met haar (arme) ouders en haar broers in Parakou. Zij studeert dankzij giften aan de universiteit in Porto Novo, en studeert af in 2020 " Master Geschiedenis & Filosofie".


Claudia heeft haar diploma behaald en geeft les aan de middelbare school in Cotonou.

Rogatien N'DA

Rogatien zou in 2020 een doctoraat in de rechten behalen maar is helaas verongelukt op 25 december 2019.

R.I.P Rogatien, je was een schitterende student, we zullen je nooit vergeten.

Bakhita Yopononi Kassa
 

Zij is 23 jaar, halfwees en leeft met haar mama en zusje in Cotonou. Haar vader is overleden. Zij behaalde haar baccalaureaat dankzij de financiële hulp van een politieker. Zij heeft nu een 2 jarige studie gevolgd, dankzij giften, om het diploma van “technical engineering in de luchtvaart “ te behalen. Zij studeerde aan de “International Aviation School in Cotonou”.
Nu krijgt ze geen steun meer van haar sponsor omdat ze niet wil ingaan op zijn voorwaarden.
Zij droomt ervan om nog een bijkomend brevet te halen als “Cabin crew” .

Zij is geslaagd in het toelatingsexamen en kan haar studies verder zetten op kosten van de luchtvaartmaatschappij.


 

media-studio.edited-file-name.jpg

Een jeugd zonder hoop of onderwijs blijft ter plaatse trappelen. Men kan oneindig doorgaan met het opstarten van ontwikkelingsprojecten, een feit blijft, indien de bevolking ter plaatse niet is opgeleid, dan stopt het ergens.  

 

Projecten zijn tijdelijk

 

Maar wanneer de jeugd de kans wordt gegeven te studeren, kunnen zij het overnemen en zelf ontwikkelen, om uiteindelijk zelfbedruipend te worden.  Dit is uiteindelijk de bedoeling van deze hulpverlening, namelijk mensen de kans geven om op eigen benen te staan.

Natintingou in Bénin

Natintingou vindt zijn oorsprong in het  woord Nantibatingou. Meer bepaald naar het pletten van de Waama-wortel "Nanto". De lokale bevolking is een bekende producent en verwerker van sorghum (kafferkoren) en later gierst.  Het zaad hiervan wordt gebruikt als voedsel, veevoeder en voor de bereiding van alcohol, Tchoucoutou genaamd.

Natitingou is gelijk verdeeld tussen christenen en moslims en is, net als de rest van Benin, opmerkelijk voor zijn etnische en religieuze tolerantie.

Mensen in de stedelijke districten van Natitingou zijn voornamelijk ambtenaren, ambachtslieden en handelaars. Natitingou heeft een belangrijke administratieve functie en heeft enkele van de belangrijkste administratieve instanties en diensten in de afdeling Atakora. 

Landbouw is de ruggengraat van de plattelandseconomie, en boeren produceren sorghum, maïs, yams en recentelijk katoen als een commercieel product.

Universiteiten

Scholen

De studenten

 Bienvenu is 28j en heeft gestudeerd aan de universiteit van Parakou en Cotonou. Hij heeft een Master  in de rechten behaald.

 Een job vinden is zeer moeilijk voor studenten die uit een arm gezin komen. De ouders die centen hebben kunnen hun kinderen helpen om een goede baan te vinden.

Hij krijgt de kans om verder te studeren om een doctoraat te behalen.

Bienvenu Singa

Janvier Monto

 

Is 20 jaar en halfwees. Hij heeft in Jul 2021 zijn baccalaureaat behaald en kan nu dankzij giften naar de universiteit waar hij vertaler tolk wil studeren.

Zijn mama woont ergens in een dorp in de brousse met haar andere kinderen. Zij kan de schoolgelden niet betalen noch voorzien in zijn onderhoud.

 

 

Met steun van:

Hoge Raad voor lokale en mondiale duurzame ontwikkeling schoten

Donatien N’Da

 

De tweelingbroer van Rogatien. Zijn vader leeft nog maar heeft zijn moeder en haar heel jonge kinderen achtergelaten en is vertrokken zonder iets te zeggen. 

Donatien studeerde elektriciteit aan de technische school in Bohicon. Hij is nu afgestudeerd en wil op eigen benen staan. Het is moeilijk voor jonge mensen om een eigen zaak op te starten. Een handelsregister werd hem al geschonken door een vrijgevige dame. Hij heeft nog niet genoeg financiële middelen om een eigen bedrijf te beginnen. 

 

Hij bedankt iedereen die hem geholpen heeft om zijn studies te kunnen betalen.

Jean Pierre is 25 en wil graag   priester worden. Om toegelaten te worden tot het bisdom moet hij  eerst drie jaar universiteit volgen  in  "Letteren en literatuur".

 

Daarna  moet hij deelnemen aan een toelatingsexamen  en   wanneer hij slaagt kan hij aan de 7 jarige   studie tot priester beginnen. 

Hij heeft een licentie behaald  aan de universiteit in Parakou.

Jean Pierre Singa

Pauline Yetongnon

 

Het meisje is 19 jaar. Ze is een weeskind. Haar ouders zijn verongelukt toen ze nog heel klein was. Ze woont bij haar tante en studeert goed.

 

Ze zit in het 1ste middelbaar richting economie in “Collège Saint Antoine “ in Natitingou.

In Sep 2021 begint ze aan haar laatste jaar middelbaar, een baccalaureaat. Daarna wilt ze graag naar de universiteit gaan.

Moïse 

 

 

Moise, 27 jaar, hier in het bijzijn van projectleider Rita Lamote. De jonge man is blind sinds zijn geboorte. Hij is half wees en woont in een klein huisje met zijn vrouw en dochter.


In 2016 heeft hij zijn studies beëindigd en heeft zijn diploma als leraar behaald. Hij is fier en zeer dankbaar dat een Belgisch echtpaar zijn studies heeft betaald.

Hij geeft nu les in de blindenschool . 

Hij bedankt iedereen die hem geholpen heeft om zijn studies te kunnen betalen.

Sylvie Yotto

 

Sylvie, 16 jaar. Ze komt uit een zeer arm gezin. Ze slaapt op de grond op een mat samen met haar oudere zus. Ze eet soms maar 1 keer per dag. Gekookte koehorens en ingewanden zijn een luxe op tafel. Ze is blij dat ze naar een goede school mag gaan en doet goed haar best.


Ze zit in het 2de middelbaar in “Collège de Sion “ in Natitingou.

Volgt een praktische opleiding voor hotel en toerisme.


Schoolgeld 2019-2020:€250 uniform inbegrepen. Het schoolgeld wordt betaald door een meter en peter.

Grace Devine

 

Grace is 10jaar en woont bij haar grootouders. Mama werd zwanger van een medestudent op de middelbare school. Hij heeft toen de school moeten verlaten en is spoorloos. Einde 2016 heeft mama vernomen dat de papa van Grace verongelukt is in Nigeria.

 

Haar mama wil graag verder studeren om in de toekomst een goede job te vinden voor haar en haar dochter.

 

Nodig budget


Schoolgeld 2021-2022:€200 uniform inbegrepen.

Manassé en Isma

 

Twee broers, respectievelijk 15 en 12 jaar. Zij wonen bij hun mama en oma. Hun papa is gestorven toen hij op jacht ging in de brousse om “Agouti’s “ (reuze ratten) te vangen. Dit is voor hun een delicatesse. In deze tropische wouden werd hij gebeten door een wilde hond die rabbis had. De papa is aan zijn verwondingen overleden.


Manassé gaat naar de lagere school  “Patient Redois” in Natitingou en zijn broer in het 5de middelbaar.


Schoolgeld 2021-22 : €200 uniform inbegrepen.
Voor de kleinste is het schoolgeld betaald. 

Nog een sponsor gezocht voor zijn grote broer

Micheline

 

Is op heel jonge leeftijd wees geworden. Ze was nog geen 2j toen haar ouders verongelukt zijn. Ze woont nu bij een tante die goed voor haar zorgt, maar ze heeft geen financies om de studies te betalen. 

Micheline is 13 jaar en zit in het 5dee middelbaar.

Nodig budget

Schoolgeld 2021-22: €200 uniform inbegrepen.

Reine

 

Zij komt uit een gezin van 5. Zij is het enige meisje met 4 broers. Zij is ook het jongste kind en moet dus haar mannetje staan met 4 broers. Haar ouders leven nog maar zijn beiden analfabeet. Ze zijn blij dat Reine naar een goede school kan gaan.

Schoolgeld 2021-22

Reine zit in het 5de leerjaar.

Schoolgeld 2021-22 :€250
uniform inbegrepen.

Benedicte

 

Zij is een grotere zus van Sylvie Yotto. Een paar jaar geleden heeft ze malaria gehad en werd niet goed verzorgd. Daardoor heeft ze een probleem om te stappen.

Studeren is voor haar ook niet zo gemakkelijk en daarom heeft ze gekozen om een  naaicursus te volgen. 

Benedicte is 17jaar

Ze is dankbaar dat ze een naaimachine gekregen heeft van haar sponsor meter en peter.