Onderwijs, van welk niveau ook, ligt aan de basis van alles, want goed onderwijs brengt brood op de plank. In Bénin (West Afrika) groeit het aantal jonge mensen die willen studeren met rasse schreden. De berg die jonge mensen dienen te beklimmen, is stukken steiler dan in ons Europees kontinent. Rita Lamote die destijds (in 2002) om beroepsreden in Bénin vertoefde, werd onherroepelijk geconfronteerd met de nood aan degelijk onderwijs, maar ook de nood aan middelen om die doelstelling te bereiken. 


In de streek waar zij verblijft gaan tal van kinderen naar de lokale school omdat de ouders weinig of geen geld hebben.
Lokaal is er een goedkope school, maar het loopt dikwijls mis met de financiële draagkracht van dergelijke onderwijsinstellingen. Wanneer leerkrachten met moeite hun loon ontvangen, ontstaan er problemen. Geen loon is staking. Heel vlug resulteert dit in een sluiting van de betrokken school.


Er is ook, Saint Augustin, zeer goed onderwijs, geen stakingen, leerkrachten worden betaald, maar deze school is voor vele ouders gewoon te duur.

TOEKIJKEN IS GEEN OPTIE

Op het werk was er een collega met een hogere functie, die met het initiatief begon. Fondsen verzamelen om voor plaatselijke jongeren de weg vrij te maken tot educatie. Die collega is helaas wegens ziekte overleden en ik heb uiteindelijk besloten dit initiatief over te nemen", aldus Rita Lamote. "Je kunt niet gewoon toekijken en niets doen. Tal van die jongeren willen echt vooruit, en hebben de intellectuele capaciteit om hoger en universitair onderwijs aan te kunnen. Maar er is geen financiële back-up.

 

Tot mijn grote ontsteltenis moest ik vaststellen dat één van de jonge vrouwen, jaren had genoten van een sponsor. Tot de aap uit de mouw kwam gekropen. Nu de universiteitsplannen op tafel lagen werden er eisen gesteld. De mannelijke sponsor vond dat de jonge juffrouw ergens moest tegemoetkomen voor zijn geldelijke input, namelijk tegemoetkomingen in natura, zeg maar tussen de lakens. Mijn maag keerde om toen ik dit vernam. Maar het is nooit een alleenstaand geval. Vele meisjes die universiteit willen volgen, en de ouders het niet kunnen betalen, ondergaan hetzelfde lot.  


Geld inzamelen is geen makkie, en zeker niet nu Europa in toch moeilijke tijden zit. Maar dit houdt me niet tegen. Het mag dan heel erg cliché klinken, maar als iedere mens 1 euro schenkt, dan openen zich heel veel deuren zich voor die jongeren uit Natitingou in Bénin".

Doelstelling

Deze website schetst een beknopt verslag van de jongeren die momenteel worden gesteund, met de hoop sponsors te vinden. 
Tegelijkertijd wordt een overzicht gegeven wat de noden zijn. Schenk uzelf een kop koffie in, neem er een koekje bij....  en maak een halfuurtje vrij om dit initiatief in uzelf op te nemen.

Met steun van:

Hoge Raad voor lokale en mondiale duurzame ontwikkeling schoten